Full article

PM1 Article

Broschure

PM1

PM1

I dag håller WHO och EU koll på PM2.5 och PM10 och rapporterar om de negativa hälsoeffekter som dessa partiklar har och om deras förmåga att tränga in i våra lungor och orsaka andningsrelaterade sjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar.

Men för att skapa en hälsosam och produktiv inomhusmiljö på platser med kraftiga luftföroreningar behöver ventilationssystemen ha filter som också kan avlägsna PM1-partiklar i en större mängd – de minsta och också de mest skadliga.

Våra lungor är känsliga för PM1. När PM1-partiklar andas in tar de sig längst in i lungorna, där en stor andel av dem passerar genom alveolernas cellmembran (de miljontals små säckar i våra lungor där O2 och CO2 utbyts), kommer ut i blodomloppet, skadar artärernas inre väggar, genomtränger vävnaden i hjärt-kärlsystemet och eventuellt sprider sig till olika organ.

I värsta fall kan PM1 bidra till att människor får dödliga sjukdomar som hjärtattacker, lungcancer, demens, emfysem, ödem och andra allvarliga sjukdomar, och på så sätt leda till en för tidig död.

PM1-filtrering i dag

Filtren är arbetshästarna i ventilationssystemen och dagens F7-filter har olika avskiljningsgrad för att fånga upp PM1 (vanligtvis 50–75 %).

Eftersom filtren har en stor inverkan på inomhusluften blir det allt viktigare att välja rätt filter och rätt avskiljningsgrad för de luftburna partiklarna i fråga.

Förutom rätt partikelavskiljningsgrad finns det andra viktiga produktegenskaper att väga in. Lång livslängd, lågt tryckfall och en låg energiförbrukning är några av dessa. Camfils filter har inte bara en hög avskiljningsgrad, de är också erkända ”energihjältar” som sparar många kilowattimmar elektricitet, något som också har dokumenterats i tusentals kundberättelser.

När fastighetsägare köper kvalitetsfilter som Camfils för att få en bra inomhusluft får de dessutom den lägsta totala ägandekostnaden för sin filterlösning.

Läs hela artikeln här

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: