Take a Breath

Take a Breath

Det är vårt ansvar att stödja dessa globala initiativ som gör att du kan "ta ett andetag" med fullt förtroende.Vårt uppdrag med "Take a Breath"-kampanjen är att skapa intresse, ge information och öka medvetenheten om inomhus och utomhus luftföroreningar .

Read more >>

ISO

ISO

ISO är en oberoende, icke-statlig internationell organisation med ett medlemskap av 163 nationella standardiseringsorgan. Genom sina medlemmar kommer experter samman för att utbyta kunskap och utveckla frivilliga, konsensusbaserade marknadsrelevanta internationella standarder som stöder innovation och tillhandahåller lösningar på globala utmaningar.

Läs mer>>

Camfil välkomnar den nya standarden, ISO 16890

International Organization for Standardization (ISO) har i veckan publicerat en ny standard för luftfiltreringsbranschen. ISO16890 definierar testförfarandet och klassificeringen för luftfilter som används i generella ventilationsutrustningar. Den nya standarden möjliggör global harmonisering eftersom den kommer att ersätta två befintliga standarder; ASHRAE 52,2 som dominerar i USA och EN779: 2012, som är dominerande i Europa. Båda standarderna samexisterar i Asien och Mellanöstern.

Det finns viktiga skillnader mellan ISO16890 och existerande standarder.

  • I flera avseenden är de nya testförfaranden mer krävande än befintliga standarder. Detta kommer att leda till högre filterprestanda, förbättrad luftkvalitet inomhus (IAQ) och bättre skydd för människors hälsa.
  • Det nya testförfarandet är mer likt verkliga förhållanden för filterprestandan.
  • Klassificeringen är relaterat till filterprestanda mot tre olika storlekar av partiklar.
  • Det som är viktigt att tänka på är att den minsta partikelfraktionen av de tre, den så kallade PM1, bäst representerar de mycket fina partiklar som är kända för att vara de mest skadliga för människors hälsa.

Som global ledare av luftfilterindustrin, stöder Camfil helt och hållet introduktionen av den nya standarden. Det är helt klart att implementeringen av ISO16890 kommer ge stora fördelar för kravställare och användare av luftfilter.

För ytterligare råd om fördelarna med den nya standarden och vid valet av filter enligt den nya standarden, kontakta ditt lokala Camfil-kontor.

Iso 16890 & Camfil

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: