Specifications and Regulations

Specifikationer och bestämmelser

Ingenting är någonsin svart eller vitt. Det perfekta luftfiltret skulle ha 100 % avskiljningsgrad för avsedda föroreningar, kräva en tillförd energi lika med noll och hålla i evighet. Men något sådant filter har ännu inte uppfunnits.

Filtrets avskiljningsgrad, dammuppsamlingskapacitet och tryckfall kan mätas på många sätt, och ett filters prestanda förändras med tiden. Den belastning som luftfilter utsätts för ändras när omgivningsförhållandena i och utanför byggnaden ändras. Många provningsmetoder för luftfilter har utvecklats av olika organisationer för att förutsäga filtrens prestanda under användning och för att jämföra prestanda mellan filter med olika utformning.

Det är viktigt att förstå hur komplicerat det är att skilja mellan olika luftfilter. Det finns många variabler som påverkar resultatet av en jämförande studie. En del av dem är uppenbara, andra inte. De flesta luftfilter sitter i sina system under flera månader, ibland flera år. Men provningen av filtren ska ofta klaras av på några få minuter eller timmar. Under sin livslängd får ett luftfilter uppleva dussintals eller hundratals förändringar av omgivningen, t.ex. beträffande temperatur, fuktighet, flödeshastighet och partikelbelastning. Provningen av filtren försiggår däremot oftast i en kontrollerad omgivning. Lägg till detta provningsmetodernas ofullkomligheter och de olika motiven hos de som utvecklar provningsmetoderna, så inser du att du måste veta hur du ska tolka resultaten av en luftfilterprovning innan du kan lägga dem till grund för viktiga beslut.

Bland de organisationer som utarbetar filternormer och provningsmetoder kan nämnas:

  • Amerikanska ingenjörsförbundet för värme, kyla och luftkonditionering (American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE)
  • Institute of Environmental Sciences and Technology (Institutet för miljövetenskap och miljöteknik, IEST)
  • Underwriters Laboratories (UL)
  • Internationella standardiseringsorganisationen (ISO).

Var och en av dessa organisationer har sin egen inriktning, men deras normer och provningsmetoder liknar ofta varandra.

Camfil Farr har utvecklar ett flertal ytterligare metoder för att förutsäga prestanda under användning, bestämma luftfilters prestanda under användning (in situ) och jämföra prestanda hos luftfilter med olika utformningar.

Läs mer om:

ATEX-direktiven
EN 779
EN 13779
EN 1822
ISO 14644
ASHRAE

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: