What is ozone?

Vad är ozon?

Ozon är en gas som finns i naturen och förekommer i stora mängder i vår miljö på marknivå.

Ozonmolekylen består av tre syreatomer i stället för två som i vanlig syrgas. Ozon bildas genom inverkan av andra gasformiga föroreningar, till exempel kväveoxider (NOX) och flyktiga organiska föreningar (VOC).

Ozonhalten i städernas centrumområden ökar vid starkt solsken. Ozon klassificeras som oxidant, vilket innebär att den kan skada eller förstöra andra molekyler.

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: