Measuring ozone removal efficinecy

Mäta ozonborttagningsförmåga

Camfil Farr använder en unik testrigg för att mäta verkningsgraden för borttagning av ozon. Luft med kontrollerad temperatur och relativ fuktighet blåses genom filter i full produktionsskala. Ozon sprutas in i luftströmmen, och känsliga ozondetektorer mäter halterna uppströms och nedströms om filtret. Filtrens avskiljningsgrad kan enkelt beräknas med ledning av ozonhalterna upp- och nedströms om filtren.

Camfil Farr är marknadsledande inom validering av molekylärfilters prestanda. Filtren kan utsättas för många olika gaser och ångor. För temperaturer mellan 5 och 50 °C och relativa luftfuktigheter mellan 30 % och 90 % kan vi bestämma våra filters prestanda under de förhållanden som förekommer i kundens verksamhet.

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: