Ozone Filter Rating

Ozonklassificering

Ozon och människors hälsa

Ozon är en extremt reaktiv gas och kan vara hälsofarlig för människor vid inandning. Ozonhalten i luften står i direkt korrelation till hur många som söker sjukhusvård för besvär i andningsorganen.

Symtom på ozonexponering kan bland annat vara halsirritation, förvärrad astma, försämrad lungfunktion och ökad mottaglighet för luftvägsinfektioner.

Många officiella webbplatser för lokala myndigheter runtom i världen rapporterar om aktuella ozonnivåer och utfärdar larm om de blir för höga.

Läs mer om:

Ozonfiltreringsförmåga
Mäta ozonborttagningsförmåga
Vad är ozon?

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: