Productivity

Produktivitet

Ren luft är en produkt som inte syns. Det går inte att se med blotta ögat vilken positiv inverkan den har på inomhusmiljön. Det är först på senare år som forskning och studier har påvisat att det finns ett tydligt samband mellan bra inomhusluftkvalitet och hög arbetsproduktivitet i byggnader.

Det började med sjuka hus-syndromet på 1980-talet och blev mätbart tack vare storskaliga produktivitetsstudier på kontor och i skolor under senare delen av 1990-talet. Forskningen har bevisat att ett bra ventilationssystem kan öka produktiviteten på kontoret med upp till 10 % samtidigt som sjukfrånvaron minskar.
Eftersom det numera finns så tydliga bevis för att förorenad luft är skadligt är god luftkvalitet inte längre bara önskvärt i inomhusmiljön utan faktiskt nödvändigt för att uppnå en hälsosam och produktiv arbetsplats och flera andra tydliga byggnadsmässiga fördelar.
Under senare år har luftföroreningar blivit ett allmänt hälsoproblem. De anses orsaka för tidig död och ökad risk för luftvägs- och hjärt-kärlsjukdomar. Med tanke på att luftföroreningar orsakar 310 000 fall av för tidig död bara i Europa och utgör ett växande hot i länder med snabb ekonomisk utveckling bör detta problem tas på största allvar.

Läs mer om:

Kontorsexperiment i London

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: