Tobaksrök

Vid förbränning av tobak frigörs mer än 4 500 olika ämnen, av vilka 50 misstänks vara cancerframkallande. Bland dessa kan nämnas NO2, NO, cyanväte (HCN) och N-nitrosaminer, nikotin, CO, kväveoxider, aromatiska kolväten, akrolein, aceton, bensen, kväveoxider och aromatiska och inandningsbara svävande partiklar. Mängden av partiklar som härrör från tobaksrök i utrymmen där rökning är tillåten kan variera från 100 till över 1 000 ug/m3. Av dessa skäl är tobaksrökning förbjuden i offentliga inomhuslokaler i USA. Där rökning är tillåten i offentliga inomhuslokaler används ofta filteranordningar för att avlägsna föroreningarna och förbättra komforten och säkerheten för icke-rökare i samma rum eller hus.

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: