Flyktiga organiska föreningar

Flyktiga organiska föreningar (Volatile Organic Compounds, VOC) avges från möbler, inredning, byggmaterial och konsumentprodukter. Även om VOC oftast förekommer som gaser kan de också kondensera till partiklar eller absorberas av oorganiska partiklar som därefter omvandlas kemiskt. Människor känner ofta av närvaron av VOC genom sitt luktsinne.

Nya hus har ofta högre halter av VOC än äldre hus. Det beror på att VOC-utsläppen från målarfärg, träbehandlingar, mattor, plastgolv och plastdetaljer oftast är som högst när föremålen är nya. Alla brukar ju tala om "nytt hus-lukt" eller "nybilslukt".

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: