Föroreningskällor inomhus

Contaminant

Source

 
Asbest
 • viss isolering monterad mellan 1930 och 1950
 • luckpackningar i vissa äldre vedspisar
 • vissa plastgolvplattor
 • fogmassor i elementväggar och strukturfärg inköpt före 1977
 • asbestcementskivor, fasadplattor
 • viss invändig takputs utförd mellan 1945 och 1973
 • en del brandskydd på byggnadsstommar av stål

Biprodukter vid förbränning
 • gasspisar
 • ved- och koleldade spisar
 • förbränningsmotorer
 • öppna spisar
 • stearinljus

Tobaksrök
 • cigaretter
 • cigarrer
 • pipor

Formaldehyd
 • vissa spånskivor, plywood, laminatskivor, paneler, mattor, mattunderlag
 • vissa möbler och färgämnen
 • isolering av ureaformaldehydskumplast
 • vissa hushållsrengöringsmedel, luktborttagare
 • förbränning
 • vissa lim och hartser
 • kosmetika
 • permanentpressade kläder

Biologiska organismer
 • svampar, inklusive mögel
 • djur
 • människor

Radon
 • gas som avges från jord, berg och vatten
 • markgas 
 • blåbetong

Flyktiga organiska föreningar (VOC)
 • lösningsmedel och rengöringsmedel
 • färg
 • lim
 • sprejdrivgaser
 • sköljmedel, deodoranter, parfymer
 • förbränning
 • kemtvättvätskor
 • vissa tyger
 • bensin
 • vattenavgasning
 • byggmaterial
 • vax och polermedel
 • pennor och märkpennor
 • bindemedel och mjukgörare
Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev