Tröghetseffekt

Större partiklar filtreras med hjälp av Tröghetseffekten, impaktion. Större partiklar har större masströghet än mindre vilket gör att partiklarna fortsätter att röra sig i stort sett rätlinjigt fastän luftströmmen och de små partiklarna böjer av för att komma runt. När partikeln kolliderar med filterfibern fastnar den och "filtreras" bort från luftströmmen. Vanligtvis nämns tröghetseffekten i samband med grovfilter där hastigheten genom filtermediat är ca 1,5 till 2,5 m/s.

Intertial seperation

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: