Interception

För att kunna fångas upp måste en partikel komma så nära en fiber att avståndet är högst en partikelradie. Partikeln får då kontakt med fibern och och binds molekylärt till denna med van der Waals kraft.. I motsats till tröghetseffekten är de partiklar som fångas upp genom interception små och de följer därför med luftströmmen tills de kommer i kontakt med en fiber.

Interception

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: