Diffusion

Mycket små partiklar beter sig inte som större partiklar med fallhastigheter och liknande. Istället rör de sig på samma sätt som molekyler i luften (Brownska rörelser) och försöker uppnå ett jämviktsläge med andra lika små partiklar och molekyler som till exempel syremolekylerna.

Detta ”irrande omkring” sker även då de befinner sig mitt inne i ett filtermedium, vilket ökar möjligheten att stöta till en fiber och bindas molekylärt med van der Waals kraft. Filtreringseffektiviteten ökar ju långsammare luften passerar igenom fitermediat (mediahastigheten) eftersom partiklarna ju får längre tid på sig att fastna på en fiber.

Interception och diffusion förekommer i finfilter och mikrofilter där en hög partikelavskiljningsgrad önskas. Hastigheten genom filtermediat för ett finfilter är ca 0,1 – 0,25 m/s beroende på filterklass och typ av filtermedium. Motsvarande för mikrofilter är ca 0,03 m/s.

Diffusion

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: