Principles of Filtration

Filtreringsprinciper

Mekaniska luftfilter tar bort partiklar ur luftströmmen genom att partiklarna kommer i kontakt med fiberytorna i filtermediet och fastnar på fibrerna.
De mekanismer som gör att partiklarna kommer i kontakt med fibrerna i fibermediet är Silning (siktning), Interception, Diffusion, Cyklonavskiljning och Elektrostatisk laddning. Den första av dessa mekanismer gäller främst mekaniska filter och påverkas av partikelstorleken. Elektrostatisk filtrering åstadkoms genom att mediet laddas elektrostatiskt vid tillverkningsprocessen.

Läs mer om

Silning (siktning)
Interception
Diffusion
Tröghetseffekt
Elektrostatisk laddning
Skillnader mellan elektrostatiska och mekaniska filter

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: