Test av molekylärfilter

Testriggen för molekylärfilter och den unika fullskaleriggen för kemiska filter vid vårt labb i Trosa är exempel på de stora investeringar som vi gör inom molekylärfiltrering. I den här unika anläggningen kan gasfilter i full skala köras i riggen under ett brett urval av temperatur- och fuktighetsförhållanden och belastas med olika gaser. Avskiljningsgraden och livslängden bestäms med hjälp av ett antal sofistikerade gasdetekteringsinstrument.

Molecular filter test rig

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: