Mobile Laboratory

Mobilt laboratorium

Camfil använder flera mobila laboratorier för att utvärdera filter under verkliga driftförhållanden. Luftfilter övervakas och analyseras för att ta reda på avskiljningsgrad, energiförbrukning, att den mekaniska strukturen är hel och andra viktiga funktioner under olika miljöförhållanden. I laboratorierna finns avancerad analysutrustning för att utvärdera de befintliga produkterna och utveckla nya innovativa luftfilterlösningar. Via fjärråtkomst kan systemet styras och data hämtas från provningsplatsen i realtid. Camfils avdelning för F&U (Forskning och Utveckling) har dagligen ett tätt samarbete med slutkunder, forskningsanläggningar och Camfil-laboratorier för att utöka kunskaperna om luftfiltrering genom att utföra långsiktig provning i realtid på ett stort antal olika platser världen över.

TestkanalerCamfield Lab består av fyra parallella kanaler som kan förses med förfilter och slutfilter, så att fyra olika filterkombinationer kan provas på en och samma gång. Testriggen, installerad på en flatbädd, kan transporteras till önskad plats och placeras inom testområdet. Tack vare användningen av faktiska miljövillkor kan filterprestanda utvärderas med olika luftfiltertyper och avskiljningsgrader. I varje Camfield Lab finns fyra separata testkanaler, två på varje sida av enheten.

Om den till exempel placeras i omedelbar anslutning till en viktig anläggning (till exempel myndigheter, sjukhus eller liknande) kan Camfield Lab användas för att: (a) analysera kvaliteten på omgivningsluften (b) avgöra om byggnaden redan har tillräcklig filtrering för att hantera föroreningarna och (c) vidare avgöra bästa filtreringstyp och filtreringsnivå för byggnaden genom att testa flera olika filterkombinationer samtidigt. På detta sätt tillämpas den kontrollerade laboratoriemiljön i en mer praktisk verklighetsförankrad miljö vilket ger det bästa av två världar ur testsynpunkt. Även om testriggen (på grund av sin storlek) främst används utomhus, går den även att använda inomhus i en större anläggning, till exempel på en arena eller i en mässhall.

 

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: