Medietestrigg

Med hjälp av medietestriggen kan vi bedöma kemiska medier under ett brett urval av förhållanden och belasta dem med många olika gaser och ångor. Vi har flera parallella testriggar så att vi kan utvärdera olika medier samtidigt för utvecklings- och kvalitetssäkringsändamål.

Medietestrigg

Enligt Camfils specifikationer för materialleverantörer måste leverantören prova varje huvudrulle av Camfil-filtermediet med avseende på avskiljningsgraden, med hjälp av kondensationskärnräknare (CNC) och penetrometrar typ Q127. Provningsresultaten ska inlämnas till Camfil för granskning och godkännande innan klartecken ges för leveransen.

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: