HEPA/ULPA Testing

HEPA-/ULPA-tester

Läckagetest

Camfil läckagetestar alla HEPA-/ULPA-filter. Testerna genomförs i rena zoner ISO-klass 5, inom ett renrum i ISO klass 7. Alla tester genomförs med kontrollerade och dokumenterade procedurer i Camfils kvalitetssystem med certifiering enligt ISO 9001-2000. För att förbättra provtagningskapaciteten uppströms har skannerutrustningen försetts med utspädningssystem för mätning av höga partikelkoncentrationer. Utformningen av sonden har optimerats för att maximera avsökningshastigheten och eliminerar oupptäckta läckage, samtidigt som isokinetisk provtagning behålls. Hela filterytan avsöks med överlappande svep, även gränsen mellan mediet och ramen. Allt efter kundens önskemål används polystyrenlatexsfärer (PSL) eller Emery 3004 som Camfils standardaerosoler.

Läckage med en penetration som överstiger fem gånger filtrets normala genomsnittliga penetration repareras med alkoholbaserat silikontätningsmedel enligt branschstandard eller kundens specifikation. Polyuretan och annat reparationsmaterial finns tillgängligt

Röktest

Precis som vid skanningsprovningar kan läckage hittas med hjälp av heterogen, högkoncentrerad oljedimma. Filtret placeras horisontellt och oljedimman filtreras varsamt genom filtret. Mot mörk bakgrund och med lämplig belysning går läckage att upptäcka rent visuellt. Rökvirvlar som passerar filtret genom hål i filtret syns tydligt.

Etikett

Efter godkänt test får varje filter en etikett med serienummer, avskiljningsgrad för MPPS-partiklar och tryckfall vid testflödet.

HEPA-filter med inspektionsskylt

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev