Air Filter Testing

Filtertester

På dagens luftfiltreringsmarknad finns produkter i många olika konfigurationer och alla har de olika fördelar och nackdelar när man jämför dem med andra luftfilterlösningar. Det finns även olika typer av medier som använder sig av olika principer för partikelavskiljning och även dessa har olika unika fördelar när man använder dem i ventilation och luftkonditionering.
Hur kan filteranvändarna se skillnad på tillverkarnas påståenden och fatta intelligenta beslut om vilka produkter som bör användas för att tillgodose deras behov?

Strategi

Camfil engagerar sig starkt för kvalitetskontroll och FoU. Vi genomför rigorösa tester i fabriken och på fältet för att säkerställa att alla produkter överensstämmer med specifikationerna.

Vi strävar ständigt efter att utveckla befintliga material och identifiera nya medier. Vi upprätthåller strategiska relationer med våra viktigaste leverantörer så att vi är säkra på att få förstklassiga material som är anpassade efter våra specifika behov.

Tester på plats/felsökning

Vi har ett brett utbud av testutrustning som kan användas för mätningar hos kund, till exempel partikelräknare, tryckmätare, luftflödesmätare, energidatalogg, korrosionsövervakare samt gasanalysutrustning. Utrustningen, i kombination med våra teknikers expertkunskaper, ger oss möjlighet att hjälpa er att felsöka och förbättra ventilationssystemet. 

Läs mer om:

Mobilt laboratorium.
Mobil medietestare

Testanläggningar och laboratorier

Camfil har testlaboratorier för luftfilter i flera av sina anläggningar för forskning och utveckling världen över. Samtliga har som målsättning att utveckla tekniken för att tillhandahålla bättre luftkvalitet för människor, processer och miljön.

Läs mer om:

HEPA-/ULPA-tester
Svepelektronmikroskop (SEM)
Testrigg enligt ASHRAE
Medietestrigg
Test av molekylärfilter

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: