LCC-Life cycle cost

LCC – Livscykelkostnad

Energiförbrukning

Sett ur ett långtidsperspektiv står det klart att energiförbrukningen är den dominerande posten i totalkostnaden för ett filter.

Livscykelkostnaden för ett filter är lika med kostnaden för:

Filter
Arbetskraft (installation och byte)
Energiförbrukning
Rengöring av ventilationssystemet
Hantering av begagnade filter

= LCC

70 % av kostnaden är energi!

Beräkningar avslöjar att energin normalt står för 70 % av systemets totala livscykelkostnad. Energiförbrukningen är direkt proportionell mot medeltryckfallet över filtret.

Genom att välja rätt filter sparar du energi

Camfil har under de senaste 40 åren gått i spetsen för utvecklingen av filter med lågt medeltryckfall inom alla filterklasser. Många tror att filtrets avskiljningsgrad är den faktor som bidrar mest till det ursprungliga tryckfallet, men det är själva utformningen av filtret som har störst inverkan!

Akta dig för Camfil-imitationer!

Ett konkurrentfilter med samma antal fickor har inte nödvändigtvis samma medeltryckfall under sin livstid. När det gäller påsfilter gör vår unika koniska sömnad att mediet kan utnyttjas fullt ut, vilket ökar livslängden och sänker energikostnaden. Nu när du vet att Camfil har det lägsta medeltryckfallet under filtrets användningstid kan du välja det filter som ger dig den IAQ-nivå som din applikation kräver. Kontrollera alltid vilken lägsta avskiljningsgrad som krävs enligt Europanormen EN ISO 16890:2016.

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: