The cost of clean air

Kostnaden för ren luft

Råoljepriset har mer än fördubblats under de senaste åren och elkostnaderna växer ständigt i alla länder. Utvecklingsländerna blir också alltmer industrialiserade och deras energibehov skjuter i höjden.

Filtren är den del som är billigast att förbättra

 Som alla vet läggs avsevärda kostnader på att ventilera byggnader. En ”normal” energikostnad för filter, räknat som andel av det totala systemet, är ungefär 30 %. Genom att välja rätt filter, d.v.s. filteravskiljningsgrad F7 och lägsta medeltryckfall, kan man åstadkomma avsevärda energibesparingar och ändå få en hälsosam inomhusluftkvalitet (IAQ).

1 Pa = 1 euro

…. är en enkel tumregel, där anläggningen körs 4400 timmar per år, fläktens systemverkningsgrad är 50% och en kilowattimme kostar 1,00 kr. (Källa: Nutec)

I Sverige ligger den genomsnittliga systemverkningsgraden för ventilationsfläktar på ca 35%, vilket precis som drifttiden och kilowattimmepriset påverkar resultatet (tumregeln).

Ett riktigt designat luftfilter kan ha upp till 50 Pa lägre medeltryckfall än ett dåligt designat vid samma filterklass, vilket ger en inbesparning på ca 50 euro per filter* och år.

*Standard helmodulfilter (frontmått 592 x 592 mm).

.

 

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: