Energy Efficiency Classification

Energi- & effektivitetsklassificering 2019

Europeiska användare av luftfilter finner det mycket enklare att välja rätt filter avseende både energieffektivitet och bra innemiljö (IAQ), tack vare den senast reviderade energi- och effektivitetsklassificering, introducerad av Eurovent  Certita Certification* i januari 2019.

Den nya klassificeringen baserad på en testrapport enligt EN ISO16890:2016**, ger kunden en klarare bild över filters årliga energianvändning, energiklass, filtreringseffektivitet och minsta effektivitet (ME). Den här informationen ger bra information om Camfils filter och gör jämförelse möjligt och gör det enklare att välja rätt filter för applikationen, för bästa filtrering och energieffektivitet.

Det här blir viktigare och viktigare eftersom EU-direktiven kräver att publika och kommersiella fastigheter ökar energieffektiviseringen. Trettio till 40 % av all energianvändning i byggnader går åt till att driva uppvärmning, ventilation och luftkonditioneringsanläggningar. I tillägg till reducering av energianvändningen och miljöpåverkan är ägare av fastigheter också tvungna att skära ned sina driftskostnader när energipriserna går upp. Genom att välja rätt kvalitet på filter med den lägsta energianvändningen kan man optimera energieffektiviteten och samtidigt höja inneklimatet (IAQ) för en hälsosammare inomhusmiljö.

Mäta filterprestanda
När ett filter kontinuerligt matas med stoft och partiklar ökar dess tryckfall och fläkten i ventilations-anläggningen behöver mer och mer energi för att driva luften genom filtren. Energiförbrukningen över en bestämd tidsperiod kan beräknas utifrån medeltryckfallet under samma period. Med den senaste standarden från Eurovent*** beräknar man medeltryckfallet som en funktion av stoftmatningen, och därmed simulerar filtrets energiprestanda, över ett års drift i laboratoriemiljö.

Kalkylering och klassificering

Enligt den nya standarden mäts tryckfall som funktion av filtrets igensättningsgrad. Ett representativt energibehov beräknas, grundat på medelvärdet av det under filtrets användningstid gradvis ökande tryckfallet. Beräkning görs enligt Eurovent 4/21 - 2018. Utifrån dessa siffror får man fram ett representativt årsenergibehov i kWh för filtret. Denna representativa energianvändning avgör i vilken energiklass, A+ till E som produkten placeras.

Testa din leverantör
Camfils lågenergifilter ger bästa innemiljö, med lägsta tryckfall, levererar största energibesparingen utan att kompromissa om innemiljön. Med den senaste energiklassificeringen, rekommenderar vi köpare av luftfilter att kräva sina leverantörer på dokumentation. Många har inte möjlighet att testa sina filter i en EN ISO16890:2016 testrigg, för att göra det möjligt att jämföra olika fabrikat på ett korrekt sätt. På Camfil testar vi alla våra filter för att kunna garantera en konstant hög kvalitet.

Europeiska köpare av luftfilter skall kontrollera så att leverantören är Eurovent-certifierad. Det skall finnas Euroventetiketter på alla filterkartonger och samtliga marknadsförda filter i grupperna ePM1, ePM2,5 och ePM10 skall verifieras med ett fullständigt testprotokoll baserat på EN ISO16890:2016.

Med ökande energikostnader och nya energidirektiv lönar det sig alltid att spara energi i ventilationssystem genom att använda rätt luftfilter.

För mer information läs vår broschyr "Energiklassificering för Allmänventilation Luftfilter" eller kontakta gärna:

Jan Andersson, vVD, Marknasdchef

Camfil Svenska AB
Tel: 033-178582
E-post: jan.andersson@camfil.com

www.camfil.se

*Eurovent Certita Certification is the representative of the refrigeration, air conditioning, air handling, heating and ventilation industry in Europe. www.eurovent-certification.com.

**EN ISO16890:2016 är den senaste europeiska standarden för test av luftfilter.
 *** Eurovent REC 4/21-2018


Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: