Energy Efficiency Classification

Energi- & effektivitetsklassificering

Europeiska användare av luftfilter finner det mycket enklare att välja rätt filter avseende både energieffektivitet och bra innemiljö (IAQ), tack vare en ny energi- och effektivitetsklassificering, introducerad av Eurovent  Certita Certification* 2015.

Den nya klassificeringen baserad på EN779:2012**, ger kunden en klarare bild över filters årliga energiförbrukning, initial filtreringseffektivitet och minsta effektivitet (ME).  Den här informationen ger en klar bild över skillnaden mellan våra filter och konkurrenternas produkter, gör det enklare att välja rätt filter för applikationen, för bästa energieffektivitet och filtrering.

Det här blir viktigare och viktigare eftersom EU-direktiven kräver att publika och kommersiella fastigheter ökar energieffektiviseringen. Tio till 20 % av all elektricitet I byggnader går åt till att driva uppvärmning, ventilation och luftkonditioneringsanläggningar. I tillägg till reducering av energiförbrukningen och miljöpåverkan är ägare av fastigheter också tvungna att skära ned sina driftskostnader när energipriserna går upp. Genom att välja rätt kvalitet på filter med den lägsta energiförbrukningen kan man optimera energieffektiviteten och samtidigt höja inneklimatet (IAQ) för en hälsosammare arbetsmiljö.

Mäta filterprestanda
När ett filter kontinuerligt matas med stoft och partiklar ökar dess tryckfall och ventilations-anläggningen behöver mer och mer energi för att driva luften genom filtren. Energiförbrukningen över en bestämd tidsperiod kan beräknas utifrån medeltryckfallet under samma period. Den nya Euroventstandarden*** mäter både filtreringseffektiviteten och tryckfallet som en funktion av stoftmatningen, tillåter simulering av filtrets energiprestanda, över ett års drift i laboratoriemiljö.

Kalkylering och klassificering

Enligt den nya standarden mäts både filtreringsgrad och tryckfall som funktion av filtrets igensättningsgrad. Ett representativt energibehov beräknas, grundat på medelvärdet av det under filtrets användningstid gradvis ökande tryckfallet. Beräkning görs enligt eurovent 4/21 - 2014. Utifrån dessa siffror tar man genom laboratoriesimulering fram ett representativt årsenergibehov för filtret. Detta representativa energibehov avgör i vilken energiklass produkten placeras.

Testa din leverantör
Camfils lågenergifilter ger bästa innemiljö, med lägsta tryckfall, levererar största energibesparingen utan att kompromissa om innemiljön. Med den nya energiklassificeringen, rekommenderar vi köpare av luftfilter at kräva sina leverantörer på dokumentation. Många har inte möjlighet att testa sina filter i en EN779:2012 testrigg, för att göra det möjligt att jämföra olika fabrikat på ett korrekt sätt. På Camfil testar vi alla våra filter för att kunna garantera en konstant hög kvalitet.

Europeiska köpare av luftfilter skall kontrollera så att leverantören är Eurovent-certifierad. Det skall finnas Euroventetiketter på alla filterkartonger och filter skall ha testprotokoll baserat på EN779:2012.

Med ökande energikostnader och nya energidirektiv lönar det sig alltid att spara energi i ventilationssystem genom att använda rätt luftfilter.

För mer information läs vår broschyr "Bli en Energihjälte" eller
kontakta gärna:
Jan Andersson, vVD, Marknasdchef

Camfil Svenska AB
Tel: 033-178582
E-post: jan.andersson@camfil.com

www.camfil.se

 

*Eurovent Certification Company is the representative of the refrigeration, air conditioning, air handling, heating and ventilation industry in Europe. www.eurovent-certification.com 

**EN779:2012 är den nya europeiska standarden för test av luftfilter.

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev