Energy saving software

Programvara för energibesparing

Camfil Farr var den första filtertillverkare som utvecklade ett avancerat program för beräkning av livscykelkostnaden för luftfilter. Under en följd av år har programmet förbättrats. Programmet är baserat på många mätningar av filter i praktisk användning. Därigenom kan man med stor noggrannhet förutsäga filtrets medeltryckfall och livslängd i en verklig anläggning i stället för att enbart förlita oss på teoretiska beräkningar.

När erforderlig filterklass har valts kan vi beräkna LCC för 1-, 2- eller 3-stegsfiltrering med utgångspunkt i antingen byte efter en förutbestämd tid eller byte med ledning av slutligt tryckfall. Programmet går att anpassa till egenskaperna hos din utomhusluft och till dina kostnader för filter, arbete, avfallshantering, rengöring och energi.

Beräkningsexempel

I det första exemplet har vi valt ett F7-filter i en typisk anläggning i en industristad. Filtret körs 4 000 timmar under ett år med luftflödet 0,94 m3/s. Vi iakttar anläggningen under en ettårsperiod för att kunna ta hänsyn till systemets totala kostnader. I det andra exemplet har vi bytt ut det första filtret mot ett annat filter i samma filterklass (F7). Fastän detta filter har samma storlek och liknande material ger tillverkarens mindre gynnsamma konstruktion ett 20 Pa högre tryckfall när filtret är rent. Vid samma sluttryckfall får vi en skillnad i medeltryckfall på 34 Pa. Följden blir att fläktens energiförbrukning påverkas. Totalkostnaden ökar med 32euro per år – för varje filter!

 

 Exempel 1Exempel 2
Ursprungligt tryckfall (Pa) 105 125
Medeltryckfall (Pa) 160 194
Filter. Arbetskraft. Avfall. Rengöring. (€) 55 55
Fläktens systemverkningsgrad (%) 40 40
Fläktens energikostnad (€), 1kWh = 0,1 € 150,4 182,4
Total LCC (€ per år) 205,4 237,4
Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: