Camfil Farr Software

Camfil Programvara

Camfil Programvara (CFSS)

är en kraftfull plattform som kan användas för olika beräkningar om luftfilter och IAQ. 

CFSS innehåller:

  • LCC2010 - analys av livscykelkostnad för Camfil produkter inom luftbehandling (LCC)
  • CREO - Designprogram för Renrumsoptimering
  • HPE (High PErformance Luftfilter) - Luftfilter prestanda för HEPA och ULPA filter
  • CAT (Komfort Luftfilter Testrapporter) - Luftfilter prestanda för HVAC-filter
  • Clean - Beräkning av Renrumsklasser
  • Kemikalie- kolfilter applikationer

LCC programvaror

CFSS innehåller flertlaet programvaruapplikationer som kan användas för att beäkna livscykelkostnaden för luftfilterapplikationer. Livslängd, energiförbrukning och de totala driftskostnaderna för filterinstallationen beräknas. Ytterligare information såsom CO2-utsläpp och filtrets effektivitet tillhandahålls också. Du kan jämföra upp till tre olika filterinstallationer och omedelbart jämföra resultaten i ett nytt grafiskt gränssnitt. Du kan även simulera en verklig filterinstallation med hjälp av olika filterdimensioner i ett och samma filterhus. Med den speciella LCC POWER applikationen  kan du analyseraden bästa filtreringslösningen för kraftgenererande gastubriner.


Läs mer om
(LCC2010) Programvara för energibesparing

Clean Room Energioptimering (CREO) Design mjukvara

CREOProgramvaranär i huvudsak ett äktenskap med Camfils välkända och ofta användaLCC(Life Cycle Cost) gröna programvara, tillsammans med sin renrumdesign programvara. De två programmen samverkar till att göra ett robust planeringsverktyg som identifierar de bästa luftfilter för att optimera renrumsfiltrering och energiförbrukningen. Med hänsyn till de senaste internationella branschkraven genererar verktyget också kompletta filter och hårdvaruspecifikationer på ett enkelt sätt. Programvaran är idealisk för A & E företag och slutanvändare i renrumbranschen vid val av luftfiltrering, så att renrummen uppfyller kraven och samtidigt blir så energieffektiva som möjligt.

Läs mer om
CREO Software

HPE (High Performance Luftfilter)

HPE ger dig möjlighet att få verkliga effektivitetsvinster, tryckfall och datakonstruktioner för olika EPA, HEPA och ULPA filter som tillverkas av Camfil Farr. Du kan jämföra upp till tre olika lösningar i den nya rapportstrukturen. Du kan använda programvaran för att hitta de bästa lösningarna baserade på filterstorlek och effektivitetskrav.

Clean

Detta unika program kan hjälpa designern av ett renrum till att uppskatta renrumsklassen i renrum eller i andra utrymmen (kontor etc.) med Camfil filter. Beroende på antal personer, verksamheten i rummet , ventilationssystemet och filtret beräknas filterklassen. Detta är ett mycket snabbt och exakt verktyg för renrummets designer för att göra den första uppskattning om vilka filter som behövs. Jämförelser på upp till tre olika lösningar kan uppnås med bara några parametrar.

CAT (Comfort Air filter Test reports)

Med CAT du kan få data om effektivitet, tryckfall och information om luftflödet under faktiska driftsförhållanden. Denna programvara använder för närvarande testdata från EN779 på många av Camfil komfortfilter. Denna enkla applikation är ett mycket användbart verktyg för att serva användare med grundläggande information om filterprestanda. CAT är ersättare av programvaran  EN779.

Programvara för kem- och aktivt kolfilter

Camfils program för val av kemiska filter och aktivt kolfilter har till uppgift att hjälpa användare och konstruktörer att bedöma livslängden och avskiljningsgraden hos kemiska filter och aktivt kolfilter för specifika gaser med givna koncentrationer. Programmen är ett tydligt bevis på hur Camfil Farr ständigt engagerar sig för att ge service åt kunderna och optimera filterurvalet inom till exempel mikroelektronikbranschen.

Om du vill veta mer om våra program eller ta hjälp av Camfils program för att optimera dina filtersystem behöver du bara  kontakta närmsta säljkontor.

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: