Camfil-koncernen

Camfil-koncernen är världsledande inom utveckling och produktion av luftfilter och renluftslösningar med 24 produktionsenheter och FoU-centra i fyra länder i Amerika, Europa och Asien-Stillahavsområdet. Koncernen, med huvudkontor i Stockholm, har 3.500 anställda och omsätter i storleksordningen 4,9miljarder. Den internationella marknaden står för mer än 90 procent av försäljningen. Camfils affärsidé är att erbjuda kunderna bäst filter i klassen och service inom fyra segment: Komfortfluft, Rena Processer, Säkerhet & Skydd och Power Systems.

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: