Miljöredovisningar

Under 2009 inledde Camfil arbetet med att bli det första hållbara luftfiltreringsföretaget i världen. Vi lanserade ett internt program för att uppnå detta mål och publicerade vår första hållbarhetsredovisning på frivillig basis. Första rapporten kom att handla om vad vi gjort under 2008. Sedan dess har en ny producerats varje år. Du hittar samtliga under rubrken Hållbar utveckling i vårt Filarkiv

 

 Certifierat ledningssystem

 

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: