Core Values

Kärnvärden

Engagerade och innovativa människor i ett företagarvänligt klimat är Camfils nycklar till framgång. Våra kärnvärden uttrycker själen för vårt företag och fungerar som en ledstjärna för hela Camfil-koncernen. Ständiga ansträngningar görs för att säkerställa att alla våra anställda förstår och arbetar i linje med följande kärnvärden:

Tillförlitlighet

vår grundläggande affärsidé bygger på förtroende och öppenhet, att bygga långsiktiga relationer med våra intressenter från grunden.

Engagemang

vi är fast beslutna att göra vårt bästa i alla situationer. Som ett ansvarstagande företag ser vi globalt medborgarskap som en del av vår filosofi och följer därmed våra värderingar och principer för hållbar utveckling.

Kundnöjdhet

vi sätter våra kunder i första rummet. Vi fokuserar på att identifiera kundens behov och skapar långsiktiga lösningar med kundnytta.

Teamwork

vår styrka och våra konkurrensfördelar är och kommer alltid att vara, människor. Vi uppmuntrar samarbeten och kunskapsutbyte inom alla våra verksamheter och på alla nivåer i företaget, att göra varje arbetsdag fulländad för våra anställda, samt att ge bästa möjliga service till våra kunder.

Lokal närvaro

där Camfil är närvarande tillhandahåller vi produkter och tjänster via en organisation som förstår lokala kundernas och marknadens behov, och respekterar lokala kultur-, affärs- och miljömässiga metoder.

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: