Eco-designing products

Vår verksamhet och eko-design

Genom dialog med våra leverantörer av filtermedia och kontinuerlig utveckling av våra filters design har vi lyckats minska luftmotståndet i våra filter. Detta ger en direkt energieffektivisering där våra produkter används. I vår produktutformning och processtyrning ingår ett antal miljömässiga hänsynstaganden, till exempel att

  • bevara våra naturresurser och använda återvunna material
  • minska transporternas miljöpåverkan både från leverantör och till kund
  • minska avfall både i leverantörens, vår egen och kundens verksamhet
  • förbättra vår egen och kundens energieffektivitet

 

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: