Caring for customer sustainability

Med kundens hållbarhet i åtanke

I dagens samhälle är klimatförändringarna ett brännande ämne. Vad är viktigast i längden: ekonomisk och social inverkan från luftföroreningar på människors hälsa eller att stoppa klimatförändringarna?


Med Camfils energieffektiva filter bidrar vi både till bättre hälsa och minimerade koldioxidutsläpp samt lägre energikostnader. 

Dagligen ger vi kunder råd om hur de ska välja de mest energieffektiva filtren för att både bidra till bättre inomhusmiljö och minskad energiförbrukning. Det gagnar både deras verksamhet och vår planets framtid. Vi fokuserar även på att utveckla helt hållbara lösningar där man tar hänsyn till produktens hela livscykel.

Dessutom strävar vi efter att upprätthålla och stärka ett förtroendefullt partnerskap med våra kunder med hjälp av högsta möjliga affärsetiska standard i form av respekt för upphovsrätt, ärlig konkurrens och ett transparent förhållningssätt i affärer.

Alla dessa principer finns upptagna i vår uppförandekod som gäller Camfil globalt.

Genom att tillhandahålla renluftlösningar hjälper vi våra kunder att bli mer energieffektiva. 

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
UPPFÖRANDEKOD

Läs gärna om
"Camfilcariring code".

Framsida CamilCairing Code-broschyren

KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev