Camfilcairing Code

Camfilcairing -Koden

Camfilcairing-koden sätter några av våra starkaste principer på pränt angående

  • vårt sätt att bemöta de globala utmaningarna med energieffektivitet och inomhusluftkvalitet
  • vår uppförandekod och kontroll av affärsetik i leveranskedjan i förhållande till hållbar prestanda
  • policyer för miljö och säkerhet
  • riskhantering samt
  • ständiga förbättringar

Koden Camfilcairing styrs och hanteras på koncernnivå av företagets hållbarhetschef och ger varje lokal ledningsgrupp frihet att implementera policyer och rekommendationer så att de passar det ekonomiska, miljömässiga och sociala sammanhang där verksamheten bedrivs.

För att hålla enad front utförs

  • koncernkoordinering med Camfilcairing-nätverket som sammanför representanter från Camfils olika dotterbolag
  • en standardiserad process för att rapportera mätbar hållbarhet.

camfil cairing code
CamfilCairing Code (PDF)

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: