Arbetsmiljö och de anställdas säkerhet

Camfils fokus på hälsa och säkerhet är en viktig drivkraft för att etablera ett hållbart och ansvarsfullt företagande.


På vår arbetsplats genomför vi regelbundna skydds- och miljöronder för kontor och produktion/lager. De syftar till att undersöka och kartlägga arbetsförhållandena och bedöma risker. Säkerheten är integrerat i vår dagliga verksamhet och vi använder samma verktyg för registrering och uppföljning som används för ständiga förbättringar inom alla områden.

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: