Sustainability

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en stor del av vår framtid

Under 2009 inledde Camfil arbetet med att bli det första hållbara luftfiltreringsföretaget i världen. Vi lanserade ett internt program för att uppnå detta mål och publicerade vår första hållbarhetsredovisning på frivillig basis.

Vi tog detta initiativ eftersom vi tror på hållbarhet. Våra insatser inom det här området bekräftar vad vi har gjort i nästan ett halvt sekel: en grönare verksamhet hos våra kunder genom att tillhandahålla energieffektiva luftfilter med den lägsta elförbrukningen och livscykelkostnaden och samtidigt förbättra miljö, människors hälsa och produktivitet.

Vi är stolta över att ingen annan tillverkare av luftfilter har uppnått ett resultat som vårt i hållbarhet. Vi hoppas att denna andra rapport kommer att bidra till att föra vårt budskap vidare.

Du hittar våra svenska miljöredovisningar i vårt filarkiv under Broschyrer/Hållbarhet

Läs mer om:

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
Städa Sverige

JPG image, 287 x 150

KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev