Gå till mobilversionen av Camfil.se

Filmer

Anders Freyschuss PM1

Se Anders Freyschuss, VD på Camfil Svenska AB berätta om PM1. Filmen är på engelska

Intressant och tänkvärd film från NordBygg 2016, om senaste forskningen om kraven på luftfilter och ren innemiljö. Se Anders Flyckt, Technical Manager particle filtration, Camfil Norden, berätta om hur vi bäst skyddar oss mot ökade luftföroreningar inomhus där vi tillbringar 90% av all vår tid!
I flera år har Hornsgatan utsetts till Sveriges smutsigaste gata när det kommer till luftföroreningar. Regelrätta mätningar har naturligtvis inte gjorts på varenda gata i landet, men mycket riktigt är Hornsgatan en utsatt gata när det kommer till skadliga partiklar i luften. EU-normen för partiklar säger att dygnsmedelvärdet inte får överskrida 50 mikrogram per kubikmeter luft mer än 35 gånger per år. Tillsammans med Stockholms universitet har Camfil utfört mätningar av luftkvaliteten på Hornsgatan. Vi har även gjort egna mätningar inifrån en vanlig lägenhet på gatan, utrustad med ett nytt ventilationssystem. Resultaten visar att det krävs minst ett F7-klassat luftfilter i omgivande fastigheter, om man vill förhindra att de små, skadliga partiklarna ska ta sig in genom ventilationssystemet och vidare in i lägenheter och lokaler.
 1        
Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
userNames: