Camfil Around The World

Camfil i världen

Koncernen bedriver verksamhet inom ett antal strategiska affärssegment - Komfortluft, Rena processer och Power Systems.

De återstående delarna av Camfils verksamhet är grupperade inom affärsområdet filter. Camfil-koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm, där moderbolaget Camfil AB, har IT, Finansavdelning, Corporate Inköp och Corporate Marknadsfunktioner. Centrala resurser för IT, F & U- och processutveckling är belägna i Trosa, Sverige, ca 70 km söder om Stockholm. Detta toppmoderna forskningcenter är navet för ett globalt forskningsnätverk som inkluderar enheter i USA, Tyskland, Malaysia och kina. Moderbolaget har 103 anställda.

De återstående delarna av Camfils verksamhet är grupperade inom affärsområdet filter.

FILTER
Employees Filters Sales Filters
Antal anställda: 2.809 Försäljning SEK miljoner: 3.894

AMERIKA

Med sex produktionsenheter och sju filialer i USA, två produktionsenheter och fem filialer i Kanada är Camfil  väl- rustat och positionerat för att täcka hela nordamerikanska marknaden genom egna regionala försäljningskontor, företag, distributörer och agenter över hela kontinenten. Camfil  har också ett litet produktions- och försäljningsbolag i Brasilien för att tjäna den sydamerikanska marknaden. Med sitt breda produktsortiment, är Camfil  en attraktiv partner för de bästa distributörerna i Amerika.

Employees America Sales America
Antal anställda: 669 Försäljning i SEK millions: 1.014

EUROPA

Norden

Tillverkningsenheten i Trosa, Sverige, innehåller en stor produktionsenhet, ett stort lager och logistikcentrum för produktutveckling distribution och ett centrum för avancerad forskning och utveckling, inbegripet stateof-the-art laboratorier. Ytterligare en fabrik finns i Österbymo, Sverige, där vi har vår plåtverkstad med bl.a. tillverkning av metallfilter.

Försäljning i Norden sker via flera lokala säljkontor och dotterbolag i Sverige, Finland, Danmark och Norge.  

Employees Europe  Sales Europe
Antal anställda: 360
Sales in SEK millions: 719

Centraleuropa och Brittiska öarna

Båda produktionsanläggningarna i södra Europa finns i Frankrike, där Camfil  också har  flera lokala säljkontor. Tillsammans med säljbolagen i Belgien, Italien och Spanien, har Camfil  370 anställda i regionen.

Förutom produktionsanläggningar i Frankrike, Tyskland, Schweiz, Slovakien, UK och Irland driver Camfil även försäljningsföretag i Belgien, Italien, Spanien, Nederländerna, Österrike och Polen. Försäljningen sker genom agenter på andra marknader, t ex Tjeckien, Balkan och Ungern. Koncernen har 1 130 anställda i södra Europa och de Brittiska Öarna.

Employees Europe  Sales Europe
Antal anställda: 1.130 Försäljning i SEK miljoner: 1,582

Centraleuropa, Östeuropa och Ryssland

Koncernen har 1.616 anställda i dessa områden (535 i Centraleuropa) och produktionsanläggningar i Tyskland, Schweiz, Österrike och Slovakien. Camfil  har också verksamhet i Nederländerna och Polen. Försäljningen i länder som Tjeckien och Ungern sker genom agenter.

Employees Europe Sales Europe
Antal anställda: 1,616 Försäljning i SEK miljoner: 2,314

MELLANÖSTERN

I Asien-Stillahavsområdet, har Camfil  två produktionsenheter i Malaysia och Kina. Båda anläggningarna är specialiserade på hög effektivitet (HEPA) filter för rena processer och producerar även filter för ventilationssystem för applikationer Comfort Air. Camfil  har också dotterbolag i Thailand, Taiwan, Nya Zeeland och Australien. Alla andra stora marknader i regionen omfattas av agenter.

 

Camfil  har tre asiatiska produktionsenheter i Indien, Malaysia och Kina. De senare två är specialiserade på filter med hög effektivitet, både HEPA och ULPA, samt filter för ventilationssystem, som tillverkas på alla tre platser. Den malaysiska fabriken levererar också filtreringslösningar för kontroll av molekylär kontaminering, särskilt för det mikroelektroniska segmentet, en marknad som främst är inriktad på Asien. Camfil har även dotterbolag i Thailand, Singapore, Taiwan, Nya Zeeland och Australien. Agenter täcker alla andra större marknader i regionen.

Employees Asia Sales Asia
Antal anställda: 650 Försäljning i SEK miljoner: 578


POWER SYSTEMS affärsområde

Power Systems affärsområde verkar i Sverige, Tyskland, Kanada, Kina och Indien. Kina och Indien erbjuder luftfilterlösningar och annan utrustning för den globala gasturbinindustrin.Affärsenheten har en produktionsanläggning i Indien.

Employees Power Systems Sales Power Systems
Antal anställda: 216 Försäljning i SEK miljoner: 755

AIR POLLUTION CONTROL (APC)

Air Pollution Control (APC), Airborne Molecular Contamination (AMC), Kärnkraft & Kontaminering och Järnvägar

APC har specialiserat sig på industriell stoftavskiljning. USA har varit Camfils traditionella marknad för APC-system, men nu införs och marknadsförs segmentet successivt i Europa och resten av världen. Förvärvet av Handte-koncernen 2014 utvidgade Camfils fotavtryck för APC väsentligt när det gällde geografisk närvaro och produktsortiment. Affärsenheten har produktionsanläggningar i USA, Storbritannien, Tyskland, Tjeckien och Kina.

Employees APC Sales APC
Antal anställda: 536 Försäljning i SEK miljoner: 813
Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: