Luftfilter - för alla ventilationsanläggningar

Luftfilter kan vara så små som en tändsticksask, men lika stora som en kontainer. Deras ändamål är ren luft fri från skadliga föroreningar, damm, smuts, allergenermolekylära gaser och i vissa fall, till och med livshotande strålning, beroende på applikation.

Camfils filter förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De skyddar kritiska tillverkningsprocesser, ökar produktiviteten och skyddar miljön.


Comfort air

Komfortluft 
– skyddar människor


Luftfilter för ventilationsanläggningar i skolor, kontorsbyggnader, hotell och liknande offentliga och kommersiella lokaler för att ge ren luft med hög luftkvalitet inomhus (IAQ) och en sund och mer produktiv arbetsmiljö. Dessa luftfilter är också de mest energieffektiva filter på marknaden och hjälper fastighetsägare att minska sin energiförbrukning och sina koldioxidutsläpp.

Läs mer här


protecting processes and the environment

Rena processer
– skyddar processer

Camfil Farr's filter och renluftslösningar används i de flesta industrier där krav på extremt ren luft är avgörande för tillverkningsprocessen. Bland kunderna återfinns bl.a. mikroelektronik-, läkemedels-, fordons-, livsmedels- och dryckesindustrin. Filtreringssystem för sjukhus är ett annat specialistområde.

Läs mer

Segment broschyr Rena Processer (PDF)
Livsmedelsindustrin
Sjukhus
Life Science
Kärnkraft
Laboratorier och biosäkerhetslaboratorier
Museer


Power systems

Power Systems
– skyddar gasturbiner

Camfil  Power Systems är en global leverantör av luftfiltrerings- och ljuddämpningslösningar för gasturbiner, dieselmotorer och kompressorer som används av stora kraftproducenter och offshore operatörer världen över. Lösningarna inkluderar luftintagssystem, ljuddämpare, ventilation & kanaler, avgassystem samt service, renovering och filterbyten.

Läs mer
Segment broschyr (PDF eng)


Safety and protection

 

Andra filterområden
– lösningar för molekylärfiltrering, kontaminering och stoftavskilning (APC Air Pollution Controll)

Det andra affärsområdet inom filtersegmentet inkluderar filtreringslösningar för Airborne Molecular  control (AMC), Air Pollution Control (APC) och Kärnkraft & kontaminering bestående högeffektiv partikel/gasfiltrering och kontamineringssystem för kärnkraftverk. Specialiteter inkluderar biologiska kontamineringssystem och filterhus för högriskanläggningar såsom biosäkerhet laboratorier, och AMC kontroll för elektronik-/halvledarindustrin. Camfils filter används också i den kemiska-, biologiska- och flygindustrin. APC produkter används främst för damm och rökutsug för att rena tillverkningsprocesser.

Läs mer

APC Segment brochure (PDF)
Molekylärfilter


Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: