Business Concept

Affärskoncept

Vårt affärskoncept – att skapa ren luft – är nära kopplat till hållbarhet
      

VISION

Göra ren luft till en mänsklig rättighet. 

AFFÄRSIDÉ

Skydda människor, processer och miljöer genom att definiera, utveckla och leverera filterlösningar som kombinerar ren luft med energieffektivitet på ett hållbart och lönsamt sätt.

VERKSAMHETSPOLICY

Vi skall förse marknaden i Norden med renluftslösningar av sådan kvalitet att vi är det självklara valet av leverantör.

Vi skall vara lyhörda och ständigt förbättra processer, produkter, tjänster och ledningssystem samt utbilda all personal för att möta kundernas och omvärldens krav på förändring.

I samarbete med kunder och leverantörer driva verksamheten på ett hållbart och arbetsmiljömässigt  ansvarsfullt sätt och sträva efter att använda resurser effektivt.

Vi har alla ett personligt ansvar för att vara delaktiga i arbetet med att förbättra kvalitet, miljö och vår hälsa.

Verksamheten skall bedrivas i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar.

 

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: