Pierre Dahlberg

Pierre Dahlberg
Pierre Dahlberg
Servicetekniker på Climat 80

Michelle Junander

Michelle Junander
Camfil Svenska AB

Ren luft på universitetssjukhuset i Malmö

Camfil och Climat 80 renar luften tillsammans på universitetssjukhuset i Malmö 

För att minimera riskerna för postoperativa infektioner har svensk sjukvård börjat följa en ny teknisk rekommendation som heter SS TS39: 2015 ”Mikrobiologisk renhet i operationsrum – Förebyggande av luftburen smitta – Vägledning och grundläggande rekommendationer. Detta innebär att samtliga sjukhus nu får ett verktyg som beskriver åtgärder som kan skapa en miljö med kontrollerad mikrobiologisk renhet i operationsrummet. Största fokus ligger på att förebygga luftburen smitta till operationsområde och medicintekniska produkter.

 

Installatören Climat 80 fick uppdraget att leverera och installera renluftslösning för operationssalarna på Skånes universitetssjukhus i Malmö och kontaktade då Camfil Svenska AB.

 

Tillsammans utrustade vi flertalet operationssalar med en kombinationslösning av filterskåp, som ser till att hålla luften ren och energiförbrukningen på låga nivåer.

 

Tilluften filtreras inledningsvis enligt rekommendationen TS39 med F7-filter i aggregaten. Därefter installerades filterskåpet CamCube HF, som renar luften i ett andra steg med luftfilter av filterklass F9.

 

I det sista steget passerar luften ett HEPA-filter av filterklass H14 för att avskilja så gott som alla partiklar som finns kvar i luftströmmen (99,995% avskiljning). I dessa filter fastnar både virus och bakterier på ett mycket effektivt sätt. HEPA-filtren är installerade i CamCube AS, ett filterskåp med en helt ny patenterad scanner/scannerprobe som underlättar validering av filtret vid installation samt rekvalificering. Genom att testa filterintegriteten via den integrerade scannern så säkerställs att filtren fyller sin funktion.

 

– Tack vare de olika filterstegen blir tilluften i operationssalarna extremt ren och hjälper därmed till att minska risken för luftburen smitta. Samtidigt skyddas de högeffektiva HEPA-filtren genom att luften filtreras i två steg av filter med hög avskiljning med avseende på de minsta partiklarna. En effektiv och optimal filterlösning som också är kostnadseffektiv eftersom förfiltren, som måste bytas oftare, byts ut till en mindre kostnad och skyddar de dyrare filtren, berättar Michelle Junander på Camfil

 

 Luftfiltrering är extra viktigt på sjukvårdsinrättningar. Ett exempel är sjukhusens operationsrum, som ofta är en utsatt miljö när det kommer till luftburen smitta. Här finns det en risk för postoperativa infektioner – att patienter drabbas av infektioner efter att operationen är klar. Resultatet är onödigt lidande för patienten och ökade kostnader för sjukvården.

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: