Certifikat

NKI – kundundersökning för tionde året och femte gången

Camfil Svenska har parallellt med övriga nordiska länder genomfört en stor NKI – Nöjd Kund Undersökning för femte gången under tio år. Vi intervjuar cirka 150 - 200 slumpvis utvalda kunder i varje land över en treveckorsperiod. Det är olika kunder för varje år och det ger oss en statistiskt säker grund att genomföra våra förbättringsåtgärder på.

Våra kunder driver oss till förbättringar.

Det är våra kunder som gör Camfil till det ledande filterföretaget. Hade vi inte haft så kontinuerlig dialog med er kunder så skulle det varit nästintill omöjligt att veta hur vi skulle arbeta. Vi är fortfarande ett privatägt svenskt filterföretag med långsiktiga mål, med goda resurser och muskler för att utvecklas och växa. Ständiga förbättringar som gör oss till en effektiv, kunnig och ansvarsfull leverantör och partner jobbar vi med kontinuerligt. Vi måste lära oss hela tiden och ur svaren vi får ifrån våra kunder så har vi åstadkommit mycket.

Det som vi ständigt jobbar med och det kunder har stor nytta av kan nämnas:

  • Vårt produktsortiment tillgodoser kunders behov
  • Produkterna i sig håller en utlovad och jämn kvalitet
  • Produkterna levereras från Camfil på utlovad tid
  • Säljarna ger ett bra bemötande, personlig service och engagemang
  • Kundsupport är lätt att nå, har en hög servicenivå och agerar snabbt i kundärenden
  • Tillgängligheten på den du söker på Camfil är bra
  • Det går lätt att beställa via webbshop

Det kunder ställer högst krav på är kvalitet, leveranssäkerhet, rätt leverans och vid behov snabba leveranser.

Allt det här har vi på Camfil finslipat och förbättrat genom åren. Men därmed inte sagt att vi är nöjda. Vi fortsätter att ta till oss av kundernas krav och idéer som ständigt ligger i fokus för ständiga förbättringar vilket gör att vi kan fortsätta att leverera mervärden som uppskattas av kunderna.

Vi säger som vi brukar, ”Dyra filter är billigare än billiga”

 

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev