Föroreningar under spädbarnstiden påverkade lungfunktion i tonåren

Avhandling. (av Erica Schultz, läkare, institutet för miljömedicin, Karolinska institutet, Stockholm)
Maximal lungfunktion nås i ung vuxen ålder och bestäms i stor utsträckning av lungfunktionen individen hade tidigt i livet. Till viss del kan den dock påverkas av faktorer under barndomen och tonåren. I en nyligen framlagd avhandling undersöktes långtidseffekter av exponering för olika miljöfaktorer hos barn och ungdomar. I särskilt fokus stod luftföroreningar från vägtrafiken.

Läs hela artikeln pesenterad i Läkartidningen

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev