Camfil fortsätter att expandera i Norden och har förvärvat samtliga aktier i Nomitec AS

Vi fortsätter att expandera på den nordiska marknaden. Efter en framgångsrik integration av tidigare förvärv och fortsatt stark organisk tillväxt tar vi ett ytterligare steg för att stärka vår position på den Nordiska marknaden. Denna affär stärker oss på den danska marknaden och skapar ytterligare tillväxtmöjligheter även i övriga Norden säger Torbjörn Bäck, Executive Vice President Northern Europe på Camfil.

Else Marie Sörensen, VD Camfil AS Danmark, har mycket framgångsrikt utvecklat den danska marknaden och Henning S Jensen, VD Nomitec och Frank Hansen Säljchef Nomitec och deras team ingår i Camfilkoncernen och hennes organisation från och med 20:e september. Tillsammans bildar de ett mycket starkt team som kommer att fortsätta serva marknaden på bästa möjliga sätt.

Nomitec tillför ytterligare marknadstäckning och starka kundrelationer inom luftfilter (bla komfort och HEPA) och i tillägg kunskap och tillverkning av processfilter och filteranläggningar.

För oss på Nomitec är förvärvet ett naturligt steg där våra lokala framgångar och duktiga personal kommer passa perfekt ihop med Camfils styrkor och erfarenheter säger Henning S Jensen, VD Nomitec AS.

Efter en framgångsrik integration av tidigare förvärv och fortsatt stark organisk tillväxt tar vi ett ytterligare steg för att stärka vår position på den Nordiska marknaden. Denna affär stärker oss på den danska marknaden och skapar ytterligare tillväxtmöjligheter även i övriga Norden säger Torbjörn Bäck, Executive Vice President Northern Europe på Camfil.

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev