Hur kan jag spara energi i mitt ventilationssystem?

Kurs i minskad energianvändning

För alla som arbetar efter en miljöplan och kanske även är ISO 14000 certifierade är detta ett alldeles utmärkt tillfälle till en aktivitet för att förbättra miljön, både vistelsemiljön inomhus och miljön i stort med minskad energianvändning.

Under två timmar, en teoritimme och timme med praktiska övningar kommer vi att se vilka möjligheter som finns att minska fläktens energianvändning och bibehålla, eller till och med förbättra kvaliteten på tilluften och inomhusklimatet.

Det är fläkten som använder energin som i hög grad påverkas av filtrets medeltryckfall och vi kommer att redovisa en unik undersökning av ventilationsfläktars verkningsgrad i befintliga ventilationssystem etc.

Kursen är kostnadsfri och deltagarantalet är begränsat.

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: