"Lär mer om luftfilter"

I fortsättningskursen tränger vi ned på djupet i de olika ämnena och lägger fokus på att spara energi.

Vi går igenom hur filtrets tryckfall påverkar fläktens energiförbrukning och vi sammanställer alla kostnader och intäkter över en livslängd för en filterinstallation i en livscykelkostnadsanalys. (LCC= Life Cycle Cost).

Kurserna ger både teoretiska baskunskaper och det du behöver veta för att praktiskt få det bästa utbytet av din luftfilterinstallation.

Ämnesförteckning Fortsättningskurs

  • Luftföroreningar och behovet av luftfilter
  • Termer och begrepp
  • Hur luftfilter fungerar
  • Val av filter och filterklass
  • Tester och testrapporter, Eurovent Certifiering
  • Långtidstester av luftfilter
  • Sluttryckfallets inverkan på filterklassen
  • Filter orsakar luftflödesvariationer
  • Energi och LCC

Kursen är en heldagskurs, den är kostnadsfri och Camfil bjuder på kaffe och lunch.

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: