Skolor och universitet

Skolor och andra undervisningslokaler innebär unika problem för konstruktörer och tillverkare av luftbehandlingssystem. De flesta skolbyggnader är mångsidiga, med olika krav för klassrum, gymnastiksalar, omklädningsrum, matsalar och samlingssalar. På universitet finns många olika typer av byggnader och alla har de varierande krav på den övergripande luftkvaliteten.

På många skolor undervisar man också i foto och då kan mörkrum medföra föroreningsproblem. Fysik- och biologilaboratorier innebär andra unika utmaningar för målsättningen att upprätthålla en god inneluftkvalitet i samtliga skollokaler.

Luftkvaliteten mäts som temperatur och luftfuktighet och som halten av partikel- och gasformiga föroreningar. De ogynnsamma hälsoeffekter på grund av dålig inneluftkvalitet som har dokumenterats i undervisningslokaler sträcker sig från obehag och andningsbesvär till akuta eller kroniska sjukdomar. Om klassrummen har en bra komfortventilation och hålls fria från höga halter av föroreningar får man en avsevärt förbättrad undervisningsmiljö där lärare och elever kan vara mer produktiva.

Hög kvalitet på inomhusluften i undervisningslokaler

  • minskar sjukfrånvaron hos elever och personal
  • minskar slitaget på byggnaderna och ger en effektivare energianvändning
  • minskar behovet av tilluftventilation
  • förebygger relationsstörningar på grund av låg kvalitet på inomhusluften
  • minskar skadeståndsansvaret
  • och, viktigast av allt, skyddar eleverna och därmed en av våra viktigaste investeringar i framtiden.
Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: