Sjukhus

Ingenstans är luftfiltreringen så viktig som på sjukvårdsinrättningar. Halten av luftburna smittsamma föroreningar ökar proportionellt mot ett ökat antal smittbärande människor på platsen. Detta gäller inte bara på sjukhus. Även äldreboenden och tandvårdsinrättningar behöver bättre inomhusluft som kan fås fnom effektiv filtrering. Energibesparingar och flexibla filtreringssystem för operationsrum är också av högsta vikt i dagens samhälle.

I nästan 50 år har Camfil  konstruerat och tillverkat luftfiltreringslösningar för sjukhus och vårdinrättningar över hela världen. Mikrofilter erbjuder ett utmärkt skydd mot luftburna sjukdomar vid vårdinrättningar så länge de kontrolleras rutinmässigt. Skyddet för inrättningens personal är också mycket viktigt, klinikpersonalen utsätts för en ökad exponering av smittbärande människor.

Bland produkterna kan nämnas operationstaket CamHosp för operationsrum, som har installerats på ett stort antal sjukhus och används i avancerade lösningar i operationsrum med den allra senaste tekniken för att möta nya utmaningar inom kirurgin.

CamHosp operationstak finns i 3 modeller, både med och utan recirkulerande fläktar samt i totalt 7 olika storlekar beroende på antal personer och mängden utrustning i verksamheten.

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation

KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev