Offentliga byggnader -Komfort

Behovet av god filtrering blir mer och mer tydlig för de flesta människor runtom i världen. All mänsklig verksamhet fungerar bättre med ren luft och ett hälsosamt inomhusklimat.

Undersökningar visar att högeffektiva luftfilter effektivt reducerar problem som små och medelstora partiklar orsakar för känsliga personer.

När utomhusluften kommer in i ventilationsanläggningen kommer föroreningar i form av rök, damm och pollen att fastna på fläktar, batterier och ledningar. Om luftfiltren inte fungerar som de ska, kommer luftflödet i systemet att minskas avsevärt och balansen mellan tilluft och frånluft kommer att snedvridas.

Med effektiva luftfilter från Camfil, bibehålls balansen och lukter och partiklar hålls under kontroll. Systemet kan alltid prestera sitt bästa och kommer att förbli som nytt.

Camfil erbjuder ett komplett sortiment av luftfilter för luftbehandlingsaggregat och ventilationsanläggningar för att tillhandahålla ren luft för hög inomhusluftkvalitet (IAQ) och en hälsosam och mer produktiv arbetsmiljö. Camfil har produkter för både partikel- och gasfiltrering i kommersiella byggnader, flygplatser och andra fastigheter och verksamheter.

Camfil har även de mest energieffektiva luftfiltren på marknaden, vilket hjälper fasstighetsägarna att göra byggnaderna mer miljövänliga och energieffektiva genom att minska energikonsumtionen på deras luftbehandlingssystem.

 

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: