Laboratorier

I en del processer kan det räcka med några få partiklar eller gasmolekyler för att mycket allvarliga problem ska uppstå. Tänk dig till exempel hur stor skada kontaminerad luft kan orsaka vid tillverkning av halvledare, läkemedel eller vid andra ytterst känsliga processer.

Inom mikroelektronik- och läkemedelsindustrin används olika processer som kräver olika avskiljningsgrader och Camfil har det expertkunnande du behöver för att analysera och specificera vilka dina behov är. Vi har ett brett sortiment av filterlösningar som uppfyller alla dina behov.

Vid extremt känsliga produktionsprocesser krävs även UDF-flöde (Uni Directional Flow, benämndes tidigare laminärt luftflöde), vilket innebär att luften rör sig i parallella strömmar. För denna typ av ventilation har Camfil patenterade högtekniska filter där luften kan passera filtret med ett lågt tryckfall för bättre driftsekonomi.

Kraven på ren luft varierar kraftigt inom olika branscher, till exempel livsmedel och drycker; sjukhus; biltillverkning; museum; pappers- och massaindustri. En sak har de dock gemensamt: Alla gynnas av Camfils kundanpassade filtreringslösningar.

I Camfils utbud finns även filtreringslösningar för minimiljöer, till exempel SMIF (Standard Mechanical Inter-Face) och MUA (Make Up Air). Camfil har också dedikerat särskilda resurser för att fokusera på lösningar för luftburna molekylära föroreningar (Airborne Molecular Contamination, AMC).

Camfil har sedan många år utvecklade partnerrelationer med de ledande tillverkarna av biosäkerhetsskåp och skåp med UDF-flöde. Vi är fullt förtrogna med de tekniska krav som branschen ställer. Det populäraste HEPA/ULPA-filtret inom branschen är MEGALAM från Camfil.

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: