Kärnkraft

Camfil började tillverka kombinerade gas- och partikelfilter för kärnkraftverk redan på tidigt 1960-tal. I dag är vi världsledande inom partikel- och gasfasfiltrering och har erfarenhet från fler än 90 kraftverk världen över.

Nya tider stundar för kärnkraften. Energi från kärnkraft blir en alltmer attraktiv lösning eftersom många länder strävar efter att minimera sina koldioxidutsläpp. Vid uppbyggnad och drift av kärnkraftverk är säkerhet en av huvudfrågorna. Även för oss är säkerhet huvudsaken – därför tillhandahåller Camfil högkvalitetsprodukter som tillverkats av världsledande experter i toppmoderna tillverkningsanläggningar.

På senare år har Camfil fortsatt utveckla filtreringstekniken för kärnkraftsindustrin. Genom förvärv av andra företag har vi breddat våra erfarenheter inom specialiserade områden. Vi har investerat stort i forskning och utveckling och har även utformat och konstruerat en egen unik fullskale-testrigg för molekylär filtrering.

Våra insatser drivs av vår strävan att erbjuda kunderna ett omfattande sortiment av produkter och tjänster och att vara lyhörda för deras mångskiftande behov, som kan styras av både tekniska och ekonomiska kriterier. Med specialiserade tillverkningsanläggningar i Frankrike, Tyskland och USA är Camfil utmärkt rustade för att förse energiproducenter över hela världen med utrustning och filter för kärnkraftverk.

Camfil är världsledande inom luftfiltrering och har ett omfattande produktutbud för att tillgodose kundernas behov – från standardventilationsfilter till högspecialiserade filter, filterskåp och adsorbenter för kärnkraftstillämpningar.

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: