Industri

Många processer skapar damm eller rök. Camfil  är expert på industriell luftrening stoft- och rökavskiljning och tillverkar och levererar filtersystem för att säkerställa en ren och säker arbetsplats samt skonar yttre miljö. 

Camfil  erbjuder en tekniskt avancerade produkter och ger service/support med medarbetare som har lång erfarenhet. Utrustningen är tillverkad i en ISO 9001-certifierade anläggning och stöds av ett "state-of-the-art” utvecklingslab, vilket garanterar en kvalitetsprodukt från konstruktion till leverans.

Vi garanterar att våra stoftavskiljare och luftrenare kommer att leva upp till myndigheternas krav idag och i morgon. Vår utrustning spelar också en viktig roll för att skydda mot riskerna vid hantering av potentiellt explosivt damm i enlighet med det sk ATEX-direktivet. Vi erbjuder hjälpa att analysera och ge råd hur er anläggning skall se ut för att leva upp till ATEX direktivet.

Vårt måtto är att vara det mest kundvänliga företag inom vår bransch och vi skall leverera den i branschen mest kundvänliga produkten ur användning och underhållssynpunkt. Vår utrustning löser uppgiften i en rad olika branscher och tillämpningar som tex blästring, kemisk industri, fiberarmerad plast, livsmedel, laser och plasmaskärning, gruvdrift, avfall, läkemedel, pulverlack, spannmål, solpaneltillverkning, termisk sprutning, svetsning, snickerier och många fler.

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
Läs mer
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: