Flygplatser

Stora mängder av utomhusluft dras in i flygplatsers byggnader och den kan vara starkt förorenad. Camfil erbjuder ett helt sortiment av luftfilterfilterprodukter som uppfyller alla krav från flygplatser. Dessa produkter eliminerar störningar av yttre föroreningar och erbjuder bättre inomhusluft för både resenärer och flygplatspersonal.

Flygplan är en källa till föroreningar på flygplatser och marktrafik som behövs för att stödja driften av luftfartyg är en annan. De flesta av dessa fordon drivs med dieselmotorer och verkar i mycket nära anslutning till flygplatsen. Som en följd är de en trolig källa till de flesta föroreningar i terminaler och andra byggnader på flygplatsen.

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: