Bilindustrin

Det finns inte många industritillämpningar där en ren arbetsmiljö är så viktig som i målningsanläggningar. Färgsprutningssystem kräver en konstant tillförsel av friskluft av hygien- och säkerhetsskäl. 

Camfil  erbjuder för närvarande ren luft och tillhörande tjänster till många stora bilfabriker över hela världen. Vi tillhandahåller de bästa möjliga kostnadseffektiva (Life Cycle Cost) renluftslösningar (Indoor Air Quality) som är anpassade och prestandaoptimerade för att uppfylla dina specifika krav.

Camfil  erbjuder en omfattande, gemensam källkodlösning genom att utöka vårt utbud av tjänster för att möta förändrade behov hos våra kunder. Som marknadsledare har vi utnyttjat expertis från ledande specialister för att leverera bästa branschpraxislösningar som kompletterar särskild webbplats som erbjuds av vår egen personal. Tillhandahålls och levereras enligt just dina behov - med Camfil .

Behållningen vid dina första provkörningar påverkas av många faktorer. En av nyckelfaktorerna är dina filters prestanda. Vår erfarenhet från ett nära samarbete mellan Camfils luftfilterexperter och kundens renhetsspecialister på platsen har inneburit en avsevärd förbättring av processen. Tillverkat och levererat exakt enligt dina behov - med Camfil .

Kontakta

Det är enkelt att kontakta oss

Kontaktinformation
KEEP UPDATED!

Prenumerera på Camfils nyhetsbrev

userNames: